Trapists Tomass Mērtons

 Jezuīts Hugo Enomija Lasāls

Jezuīts Hugo Enomija Lasāls 

 Bids Grifits

Benediktietis Bīds Grifits

 Džons Meins

Benediktietis Džons Meins

 Tomass Kītons

Trapists Tomass Kītings

 Niklauss Brančens

Jezuīts Niklauss Brančens

 Lorenss Frīmens un Juris Rubenis

Benediktietis Lorenss Frīmens un mācītājs Juris Rubenis

 “Meditācija ir patiesa klausīšanās, patiesa skatīšanās, patiesa uzmanība, patiesa esība tagad un šeit. Jaunās Derības līdzība par tirgotāju, kas meklēja dārgas pērles un, atradis vienu, pašu vērtīgāko, ar prieku par to atdeva visu, kas tam bija, apliecina, ka Debesu Valstība nav vieta, bet pieredze, kuru iespējams iegūt. Šī pieredze ir tik vērtīga, ka tās dēļ patiešām ir vērts visu atdot.
Meditācija palīdz pārnākt mājās pie sevis, tāpēc tā ir cilvēku un pasauli dziedinoša gudrība.” (J.Rubenis. Ievads Kristīgajā meditācijā. R.: Zvaigzne ABC, 2008.)

Par mums

Biedrība “Elijas nams” dibināta ar nolūku palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas sevi garīgi pilnveidot, atjaunot garīgos spēkus, atrisināt garīgu satricinājumu vai izdegšanas radītas problēmas.

Biedrība veicina kontemplatīvās (klusās jeb bezpriekšmetiskās) meditācijas apgūšanu Latvijā, ekumenisku sadarbību un dialogu starp dažādām reliģiskajām tradīcijām.  

Biedrības mērķis ir aktualizēt kristīgās mistikas tradīciju, kuras saknes rodamas jau 3.─4.gs. Ēģiptes tuksneša tēvu mācībā. Biedrībai ir tuvas idejas, kas paustas Tomasa Mērtona/Thomas Merton, Hugo Enomijas Lasāla/Hugo Enomiya Lassalle, Bīda Grifita/Bede Griffiths, Viljama Džonstona/William Johnston, Džona Meina/John Main, Tomasa Kītinga/Thomas Keating, Ričarda Rora/Richard Rohr, Pias Gīgeres/Pia Gyger un Niklausa Brančena/Niklaus Brantschen darbos.

Biedrība cieši sadarbojas ar Pasaules kristīgās meditācijas kopienu/World Community for Christian Meditation un Lasāla Kontemplācijas skolu via integralis/Lassalle Kontemplationsschule via integralis.

Biedrība “Elijas nams” organizē seminārus, rekolekcijas, meditācijas sesijas (retrītus), ko vada Latvijas un ārzemju kontemplācijas skolotāji.