“Klusums palīdz praktizēt uzmanību. Parasti uzmanību pievēršam tam, kas notiek mūsu galvās, un mūsu apziņas plūsmai. Taču domas, vārdi, tēli jāatstāj malā. Ar tiem nav jācīnās, bet tiem nav jāpievērš uzmanība. Uzmanība jāpievērš mūsu esības dziļumiem. Meditācijā mēs nevis domājam par Dievu, nevis lūdzam Viņu, bet visu savu uzmanību pievēršam Dievam.
Mēs pārāk daudz runājam, pārāk daudz pievēršamies tam, kas notiek ap mums. Sevi var atrast klusumā. Turklāt klusumā varam atrast arī citus. Klusējot un kopā meditējot, starp cilvēkiem izveidojas īpašas attiecības. Klusējot mēs cits citu iepazīstam pavisam citādi. To pieredzējuši daudzi meditācijas grupu dalībnieki.” (J.Rubenis. Ievads Kristīgajā meditācijā. R.: Zvaigzne ABC, 2008)

Uzturēšanās meditācijas namā

Biedrība “Elijas nams” uzaicina dalībniekus par piedalīšanos ikvienā biedrības programmā ziedot biedrības darba uzturēšanai. 
Meditācijas nams ir tapis, īstenojot dzīvē mūsu daudzus gadus lolotu sapni. Tas veidots ar lielu mīlestību, pašaizliedzību un nozīmīgu finansiālu ieguldījumu (joprojām turpinās kredīta atmaksa), sadarbojoties daudziem domubiedriem. Mēs sagaidām programmu dalībnieku gatavību piedalīties šī unikālā projekta uzturēšanā. Mēs ļoti ceram, ka Meditācijas nama viesi šo nosacījumu uztvers ar izpratni, jo no tā atkarīga nama turpmākā pastāvēšana un attīstība.

1. Namā neuzņem cilvēkus, kam nepieciešama medicīniska rakstura ārstēšana. Nams atturas uzņemt ar atkarībām (alkoholisms, narkomānija utt.) sirgstošus pacientus. Nams nenodarbojas ar sociālo labdarību.
Tā ir garīgas atjaunošanās un kontemplatīvās meditācijas mācīšanās vieta.

Diemžēl nama uzbūve nav piemērota, lai tajā varētu uzņemt cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

2. Programmas ir pieejamas jebkuras konfesijas un pārliecības cilvēkiem, kas gatavi respektēt Meditācijas nama darbības noteikumus. 
Programmas dalībniekiem jāapņemas ievērot klusumu (mobilos telefonus drīkst lietot tikai ārpus Meditācijas nama un tā teritorijas), nelietot apreibinošas vielas, precīzi ievērot garīgā padomdevēja ieteikumus un konkrētās programmas dienas kārtību. Meditācijas namā un tā teritorijā ir aizliegts smēķēt. Noteikumu rupjas neievērošanas gadījumā programmas dalībniekam nams pēc vadītāja norādījuma jāatstāj.

3. Nams ir neliels, tāpēc nakšņošana paredzēta divvietīgās istabās.

4. Lūdzam līdzi ņemt ērtas drēbes meditācijas nodarbībām. Aicinām neizvēlēties apģērbus spilgtās krāsās (tumši toņi simbolizē "optisko mieru" un nenovērš uzmanību). Meditācijas nama iekšpusē atļauts lietot tikai mājas apavus.

5. Mēs vēlētos, lai dalībnieki Meditācijas namā ierastos ne ātrāk kā 2 stundas pirms programmas sākuma.
Meditācijas namā ir bibliotēka, kas paredzēta nama apmeklētājiem.